De Heiligenbuurt Vereniging Weert


Hieronymusstraat JorisstraatLindanusstraatPaulusstraat Servatiusstraat
Bovenstaande stratenzijn de ingangsstraten in de Heiligenbuurt

INLOGGEN

mijn Heiligenbuurt

U kunt hier inloggen en uitloggen mijn Heiligenbuurt

Voor meer informatie over de Heiligenbuurt zie het MENU "nieuws"

UITLOGGEN

mijn Heiligenbuurt


Het Lindanuspleintje van de Heiligenbuurt in Weert

Introductie: De Heiligenbuurtvereniging is opgericht in 1938. Oorspronkelijke heette de Buurt Paulusbuurt naar de naam van de straat die van de Wilhelminasingel richting Maaseikerweg loopt. Samen met de Lindanusstraat en de Hieronymusstraat was dit indertijd de enige bewoning in deze omgeving. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een rappe uitbreiding in fasen in oostelijke richting van het woongebied tussen de Paulusstraat, Lindanusstraat, Maaspoort en Maaseikerweg. In begin jaren zestig werd het laatste deel van dat gebied, tussen de Servatiusstraat en de Maaseikerweg, bebouwd. Al de straten in dit gebied werden heiligennamen gegeven, waardoor de hele Buurt, inclusief de St Paulusstraat, de naam Heiligenbuurt kreeg. Enkele straten aan de andere kant van de St Paulusstraat (van Bommelstraat, Drehmannstraat) horen ook bij de Heiligenbuurt. In totaal bevat de buurt zo n 230 adressen, wat min of meer gelijkgesteld kan worden aan het aantal gezinnen. De Heiligenbuurt valt onder de Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) n van de 16 wijk- en dorpsraden van de gemeente Weert. De familiale ori ntatie van de Buurt kristalliseerde zich rond de demografische kenmerken van de bewoners. In de beginjaren woonden er in de Heiligenbuurt overwegend pas getrouwde families met jonge kinderen. In de jaren zestig en zeventig hadden deze gezinnen opgroeiende kinderen van middelbare schoolleeftijd. Nu woont er een relatief vergrijsde bevolking met hier en daar weer nieuwe, jonge gezinnen. Misschien dat de hoogtijdagen van de Vereniging in de jaren zestig en zeventig lagen met een actief bestuur en met talloze sociale activiteiten. Speciaal genoemd mogen worden de carnavalsactiviteiten van de Vereniging, waarbij de Buurt enkele keren de eerste prijs in de Weerter carnavalsoptocht gewonnen heeft. Vanaf de eeuwwisseling heeft, vanwege verminderde belangstelling, een zekere afzwakking van verenigingsactiviteiten plaatsgevonden. Na 2010 zelfs in het lidmaatschap. Er werd zelfs gesproken over opheffing van de Vereniging In 2014 is er als gevolg van een enqu te onder buurtbewoners, een bewuste kentering in gebracht. Er hebben dat jaar weer diverse activiteiten zoals BBQ, inloopevenementen en eindejaaractiviteit plaatsgevonden. Het aantal betalende leden stond op 65, terwijl voor 2024 op ruim 100 betalende leden gerekend wordt. Er wordt nu ook meer rekening gehouden met niet-leden buurtbewoners. Als ze niet-betalend "informatielid" zijn, worden ze op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten en kunnen aan een aantal daarvan deelnemen tegen een iets hogere bijdrage dan geldt voor volle leden. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel 35 euro. De Vereniging onderhoudt de website www.heiligenbuurt.nl, waarop meer informatie staat. Het bestuur kan bereikt worden via e-mailadres info@heiligenbuurt.nl of via andere kanalen te vinden op de website onder "buurtapp".